• 24
  observations

 • 16
  communes

 • 6
  observateurs

 • Première observation
  1970

 • Dernière observation
  2023

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseigné pour le moment
Non renseignée pour le moment
Jacobaea viscosa (L.) Moench, 1794 | Obaejaca viscosa (L.) Cass., 1825 | Senecio calvertii Boiss., 1856 | Senecio foetidus Bubani, 1899 | Senecio vulgaris subsp. viscosus (L.) Bonnier & Layens, 1894 | Seneciunculus viscosus (L.) Opiz, 1852

Observations par classes d'altitudes

Observations mensuelles